Binnenkort nieuwe informatiebijeenkomst Warmtevisie

Inwoners van de gemeente Zevenaar hebben onlangs een uitnodiging ontvangen van de gemeente voor een bijeenkomst voor Winst uit je woning. In de brief werd ook verwezen naar een inloopbijeenkomst voor de Warmtevisie die inmiddels al was geweest. De gemeente vindt het jammer dat het zo gegaan is, ook omdat veel inwoners hun interesse toonden. Om die reden is besloten een nieuwe informatiebijeenkomst voor inwoners te organiseren. Alle inwoners ontvangen hiervoor binnen enkele weken een brief.

“Helaas is in de verzending van de brieven iets niet juist gegaan, waardoor een groot deel van onze inwoners te laat is geïnformeerd. We kregen hier terecht vragen en opmerkingen over van onze inwoners. Omdat we al onze inwoners de juiste informatie willen geven, hebben we besloten binnenkort een nieuwe informatiebijeenkomst te organiseren over de Warmtevisie.”, aldus wethouder Carla Koers (Milieu en duurzaamheid).

Wat is de Warmtevisie?
Nederland heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs beloofd de uitstoot van CO2 te reduceren. Daarom moeten gemeenten in Nederland een Warmtevisie opstellen. Deze geeft een planning aan wanneer in welke wijk of dorp een start wordt gemaakt. Verder omschrijft de Warmtevisie een aantal alternatieven voor aardgas. De Warmtevisie geeft geen antwoord op alle vragen op woningniveau. Daar zal meer duidelijkheid over komen in de wijk en tijdens buurtgesprekken die komende jaren gaan volgen. Hierin wordt samen met inwoners en andere stakeholders bepaald hoe een wijk of dorp aardgasvrij wordt.

Meer informatie over de Warmtevisie en overige projecten binnen de gemeente Zevenaar op het gebied van duurzaamheid is te lezen via www.zevenaar.nl/duurzaamheid. Hier zijn ook veel gestelde vragen te vinden.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.