Dorpsraad: Uitslag straatnamen Uuleveld

De Dorpsraad Pannerden zal binnenkort een aantal namen voordragen bij de gemeente Rijnwaarden voor de straatnamen van het nieuwbouwplan Uuleveld in Pannerden.
Uiteindelijk kregen we ruim 40 suggesties voor de straatnamen binnen, waarvoor hartelijk dank! Tijdens de bijeenkomst over het Groenbeleidsplan voor Pannerden van woensdag 16 september j.l. konden de aanwezigen hun voorkeur voor een naam uitspreken.

De straatnaam die de meeste stemmen opleverde is "Ulepad".

Deze naam is door twee inwoners ingestuurd, te weten mevrouw Agnes Groenen en de heer Piet Benning.
Vervolgens eindigden maar liefst 6(!) namen op de tweede plaats, namelijk: Dr. F.A. Vonkstraat, Oehoeplein, Pauwstraat, Steenuil, Uleweide en Vermeersweide.

We hebben overigens de schrijfwijze van de namen op advies van een specialist in het dialect aangepast, zodat "Ulepad" en "Uleweide" met één "U" geschreven zijn.

Wij danken alle inzenders voor hun bijdrage!

Via de Heemkundekring zijn er ook een tweetal namen bij de gemeente ingediend, te weten: "de Dibbitshof" en "de Nusseling".

Ter verduidelijking: Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord in de naamgeving van straten.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.