Brief n.a.v. een tijdelijk trapveldje Claudius Civilisstraat

Beste  buurtbewoners en ondernemers,

U woont of onderneemt in de buurt van de Grasveld aan de Claudius Civilisstraat  (tegenover de Cirkel) in Pannerden. We gaan een gedeelte van dit grasveld tijdelijk invullen als trapveldje voor de jeugd van Pannerden. Wat we gaan doen en wanneer, dat leest u in deze brief.

Waarom deze locatie?

Het is de bedoeling om in plan Uuleveld een definitief trapveldje te realiseren. Echter dat kan nog niet op heel korte termijn. We hebben gezocht naar een tijdelijke locatie en deze locatie gevonden aan de Claudius Civilisstraat. Het grasveld is deels eigendom van de gemeente en deels eigendom van het kerkbestuur. Er is inmiddels overeenstemming met het kerkbestuur over het tijdelijk gebruik.

Wat is de planning?

Op 17 november zijn de doeltjes  plaatsen. 

.

Wie heeft er meegedacht met de plannen?

De Dorpsraad Pannerden heeft veelvuldig aangedrongen op de invulling van een trapveldje voor de jeugd van Pannerden. Daarnaast heeft de schoolgaande jeugd een petitie ingediend.

Ook zijn er vanuit diverse inwoners van Pannerden vragen gekomen voor de realisering van een trapveldje.

 

Heeft u vragen over de plannen voor het tijdelijke trapveldje?

Dan kunt u bellen met  Meine Pit. U kunt ook een mail sturen naar m.pit@zevenaar.nl.

Wij hopen dat de jeugd van Pannerden binnenkort volop kan genieten  van het tijdelijke trapveldje.

Met vriendelijke groet,

Meine Pit

Werkvoorbereider Groen Spelen
gemeente Zevenaar

 

 

Op de vraag van de dorpsraad of  er een hekwerk aan de straatkant (Claudius Civiliusstraat) geplaats gaat worden, is het volgende aangegeven vanuit team BOR 

 

Omdat het om een tijdelijk  oplossing gaat is er niet voor gekozen om een hekwerk te plaatsen.

Ik begrijp dat als we het hier hebben over “tijdelijkheid”  het ook langer dan een jaar kan duren.

Wanneer er bij renovatie/projecten  van de Gemeente Zevenaar een hekwerk vrij komt dat hier zou passen, dan gaan we deze plaatsen.

Mocht naar aanleiding van gebruik van het trapveldje maatregelen nodig zijn, dan  in overleg belijken of hier budget voor vrij gemaakt kan worden.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.