Dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort

Beste mensen,

Graag informeer ik jullie dat we voor de dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort de eerste stap hebben gezet in de procedure projectbesluit onder de omgevingswet. Afgelopen dinsdag 31 mei is de Kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd.

Hierin wordt o.a. aangegeven hoe we de verkenning aanpakken, op welke wijze we de omgeving betrekken en hoe mensen een oplossing voor de dijkversterkingsopgave kunnen aandragen. 

De link naar de officiële bekendmaking en de aanvullende informatie is te vinden op onze website: Kennisgeving voornemen en participatie - Waterschap Rijn en IJssel (wrij.nl).

Met vriendelijke groet,

Fleur Oppelaar  
Omgevingsmanager

M:
 +31683441455 E: F.Oppelaar@wrij.nl
________________________________________________

waterschap Rijn en Ijssel

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369  - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.