24/7 noodopvang kinderen van ouders in cruciale beroepen

gemeentes

Sinds maandag 30 maart 2020 kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen binnen de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze nieuwe, extra noodopvang is mogelijk gemaakt op de locatie kinderopvang Toverhoed én buitenschoolse opvang Toverwereld van Humankind in Zevenaar. Dit dankzij intensieve samenwerking tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en zorgpartners in de regio De Liemers.

Door de aangescherpte maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn scholen gesloten en is kinderopvang alleen geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De regionale partners zoals de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, de sociale teams van deze gemeenten, Van Der Valk Hotel Duiven, Kinderopvang Zonnekinderen en Humankind Kinderopvang nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; zij willen de mensen steunen die Nederland draaiende houden.

Behoud van kwaliteit en veiligheid

Juist voor Nederlanders in deze beroepen is ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde behoefte aan kinderopvang. “Binnen onze gemeente zijn we het idee voor een 24/7 opvang gaan onderzoeken. Kwaliteit en veiligheid staan bij alle partijen voorop. Samen met partners en onze bevlogen pedagogisch medewerkers zijn we in staat om dit in een tijdsbestek van dagen te realiseren. Daar mogen we best trots op zijn,” zegt Peggy Wentink, locatiemanager bij Humankind. Kinderdagverblijf Toverhoed en Buitenschoolse opvang Toverwereld zijn gevestigd aan de Bemlaan 1 in de wijk Groot Holthuizen. Van der Valk Hotel Duiven stelde extra bedden beschikbaar voor de opvanglocatie.

Andere locatie in De Liemers

Allereerst wordt gestart op de locaties van Humankind. Mocht de vraag groeien, dan is een tweede locatie van Kinderopvang Zonnekinderen aan de Platanenlaan 11 in Zevenaar beschikbaar.

Ouders die in één van de cruciale beroepen werken, wonen in de gemeenten Duiven, Westervoort of Zevenaar en behoefte hebben aan 24/7 opvang van hun kind(eren) kunnen bellen naar de gemeente Zevenaar (0316) 595 111.

Over Humankind

Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Haar pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in optimale groei en bloei van ieder kind. In een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst.

Humankind innoveert, stimuleert, faciliteert en brengt betrokken partijen samen om de cirkel rondom het kind en de ouders te versterken. Dat doet ze zowel lokaal als landelijk. De meer dan 450 locaties worden dagelijks bezocht door circa 25.000 kinderen.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.