Dorpsraad: Samenvatting avond “De Pannerd voor iedereen”

Gehouden op 16 april 2015 in restaurant van De Pannerd.

Op de uitnodiging om met elkaar de balans op te maken na 6 jaar woonservice centrum in Pannerden kwamen rond de 100 mensen af. Na een korte introductie van de Dorpsraad, Diafaan, Liemerije en Vryleve spraken de aanwezigen een half uur in 4 groepen met elkaar over dit thema. Hieronder ziet u eerst de speerpunten uit die groepen en daarna een opsomming van wat gezegd is.

bijeenkomst de pannerd

Stand van zaken per 1 mei 2015:

Het begeleidingsteam, dat bestaat uit vertegenwoordigers van Diafaan, Liemerije, de Dorpsraad, de gemeente en Vryleve, heeft inmiddels de resultaten genoteerd, gegroepeerd en benoemd wie met een onderwerp aan de slag gaat. Van tijd tot tijd ziet u op de website www.pannerden.info (en op de websites van de afzonderlijke organisaties) wat de stand van zaken is. Zo hebben voor Vryleve de opmerkingen over de oneffenheden en balkonhoogten voorrang. De tocht, lamellen en parkeerkelder worden dit jaar onderzocht en komen in voorstel terug. Ook de Dorpsraad gaat aan de slag, met name die met onderwerpen die meer informatie en contacten vanuit de gemeenschap behoeven. De zorg gerelateerde onderwerpen zoals uitbreiding van zorg worden door Diafaan en Liemerije onderzocht en komen allemaal terug. Voor hen heeft prioriteit het onderzoek naar de eventuele vestiging van de aula en mortuarium in De Pannerd.

bijeenkomst de pannerd

Als speerpunten kwamen op 16 april uit de 4 groepen en van de opgehangen plattegronden:

Activiteiten:

 • langer open en voor iedereen;
 • welkom voelen;
 • meer evenementen;
 • naar binnen en naar buiten.

Gebouw:

 • aandacht voor tocht plein en galerijen
 • betere veiligheid en toegankelijkheid
 • aula onderbrengen
 • parkeergarage beter gebruiken
 • infrastructuur

Verder:

 • De algemene mening is wel dat de naam WSC Pannerden niet meer gebruikt moet worden. De wens en het uitgangspunt is "De Pannerd".

Waar lopen gebruikers/inwoners tegenaan:

 • tocht op het plein (echt een belemmering voor organiseren activiteiten) xxx
 • tocht op de galerijen/ lamellen xx
 • te weinig parkeerplaatsen buiten aan straat xxx
 • samenwerking van de aanwezige professionals (INFO)
 • afspraken die niet nagekomen worden
 • geen partnerwoningen in verpleeghuis (INFO)
 • mis een combinatie van jong en oud en andere doelgroepen
 • het aanzicht in het straatbeeld en het binnenplein (lamellen) is niet fraai xx
 • mis een receptie, onbekenden gaan restaurant binnen als ze zoeken
 • duidelijke toegang/entree
 • geremd worden of voelen door leiding organisaties om iets te organiseren
 • keuken niet toegankelijk
 • parkeerkelder dicht, alleen voor "betalenden", terwijl er veel plekken leeg zijn
 • parkeergarage is gevaarlijk bij in- en uitrijden, stoplicht werkt verkeerd en slechts 1 spiegelbord)
 • restaurant is vaak leeg of weinig gebruikt, wordt weinig mee gedaan
 • balkons aanpassen aan norm, hekjes hoger (huiskamer 1 en 2 Heukelumshof)
 • hangende tuin, gaten dichtmaken
 • loop zone, hekwerk weghalen
 • oneffenheden in de looproutes op gangen en galerijen;
 • Galerij 1e verdieping "bulten" weghalen (oplopen en traptreden) xxx
 • aanduidingen en naambordjes kloppen niet of zijn niet altijd duidelijk
 • mensen lopen tegen glas aan
 • Liemerije slecht bereikbaar (bel!)

bijeenkomst de pannerd

Suggesties en ideeën ter verbetering:

 • vlaggen en naam geven, duidelijke aanduiding op het gebouw
 • meer kleur: verf, bloemen, bomen, kunstwerken aan muur
 • entree plein, onderdoorgang aan Schoolstraat, opfleuren
 • overkapping van het plein (INFO) xxx
 • fietsenrek op het binnenplein plaatsen
 • lamellen op galerijen vervangen voor ramen xx
 • binnenplein afsluiten (kan ook deels) en zitjes plaatsen, (kraampjes??) xx
 • aankleding van het restaurant xx
 • "gat" op het binnenplein dichtmaken, dan hou je de doorzichtlijn en overzicht xxx
 • weekmarkt naar het plein toe halen xxx
 • kerstmarkt op het plein houden, muziek, de harmonie en braderieën op het plein houden xx
 • bij dorpsfeesten de start of het eind op het plein houden, tradities in stand houden xx
 • alle bewoners bij activiteiten betrekken/ beter communiceren/Pastoor Brugmanstraat erbij betrekken xx
 • een windvrije plek in de tuin maken
 • speeltoestellen voor kinderen in de tuin
 • de tuin deels afschermen voor bewoners van Heukelumshof (INFO) xx
 • paaltjes plaatsen op plaatsen waar niet geparkeerd moet worden
 • De Duim in de parkeerkelder een plek geven
 • bij evenementen in het dorp de parkeerkelder openstellen
 • algemeen openstellen van de parkeerkelder xxxxx
 • galerij sneeuw- en regenvrij maken xx
 • MKB mogelijkheden bieden (starters)
 • laagdrempelige dagopvang starten in restaurant
 • wonen voor ouderen (ook onder huursubsidiegrens) (INFO)
 • goed werkende domotica met achtervang
 • duidelijke toegankelijkheid en verlichting xxx
 • aantrekkelijk aangezicht van terras met parasol, binnentuin xxx
 • stilteruimte goed inrichten xx
 • restaurant openstellen ook voor mensen van buiten het gebouw, bv. personeel van andere organisaties, ouderensoos, workshops voor allerlei doelgroepen, samenwerking met horeca, samen eten-samen koken, kerkdienst, verenigingen, xxxxx
 • terras maken van restaurant aan straatzijde
 • "waar" voor servicekosten en huur
 • aula/mortuarium in De Pannerd vestigen xxx
 • uitbreiden van mogelijkheden wonen en zorg, genoemd zijn: 1e lijn in huisartsenpraktijk, overbruggingszorg, een alternatief voor TOP kamer, 1e lijn in thuissituatie, leefcirkels, dagbesteding in het weekend xxx
 • logeerkamer
 • jongeren in De Pannerd laten wonen en er vrijwilligerswerk laten doen
 • kinderen bij ouderen: uitbreiden samen lezen, schilderen en actief zijn
 • muziek op achtergrond op binnenplein (INFO)
 • beschutte hoek in beweegtuin
 • meer (gezamenlijke) controle op hangjongeren

Met vriendelijke groeten,

Uw "team de Pannerd voor iedereen"

Reacties en contact dorpsraad Pannerden: dorpsraad@pannerden.info

Download het artikel!

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.