De Pannerd steeds meer voor iedereen

Rond de 25 mensen bezochten op dinsdag 13 oktober de vervolgavond over “De Pannerd voor iedereen” in het restaurant van De Pannerd aan de Schoolstraat in Pannerden. Het doel van “De Pannerd voor iedereen” is het goed gelegen woongebouw aan de Schoolstraat een meer centrale plaats te geven in de dorpsgemeenschap. De Dorpsraad Pannerden, Vryleve, Diafaan, Liemerije en Fysiotherapie Visser schetsten de stand van zaken. De avond verliep rommelig door een wisseling in het voorbereidingsteam. Er zijn al verbeteringen te zien en veel genoemde ideeën zijn nog in onderzoek. Eerder dit jaar - op 16 april - vond een informatieavond plaats om de balans op te maken van 6 jaar wonen en werken in De Pannerd.

2015 10 13
Naam is officieel De Pannerd
De naam WoonServiceCentrum Pannerden bekte niet lekker en iedereen in Pannerden noemde het totale woonzorg gebouw toch De Pannerd, naar de woonzorglocatie van Diafaan in het gebouw. Diafaan had geen bezwaar tegen het bezigen van de naam voor het hele gebouw. De officiële naam is nu dus De Pannerd.

Binnenkomen in het gebouw en het plein kan duidelijker
Het is onduidelijk voor bezoekers waar ze zich moeten melden of een bewoner kunnen vinden. We bekijken samen hoe de hoofdingang en de entree van het plein duidelijker aangegeven kunnen worden. Niet alleen met borden, ook met looproutes. Ook aanwijsborden in het gebouw worden verbeterd.

Meer functies restaurant Diafaan
Het restaurant en Proathuus van Diafaan krijgen steeds meer functies, ook voor mensen die niet verzorgd wonen. Dat is voor sommigen even wennen. Zo is Diafaan begonnen met een service overledenen op te baren. Het Open Huis heeft nieuwe bewoners opgeleverd, het vertrouwen komt gelukkig terug. De Seniorenvereniging meldde dat zij nu op donderdag en dinsdagen ook activiteiten heeft in het restaurant, waarvoor iedereen welkom is.

Samenwerking Liemerije en Diafaan
Liemerije wil verpleeghuis Heukelumshof graag in de Pannerdense gemeenschap houden. Liemerije en Diafaan werken samen om dat in De Pannerd te blijven realiseren. De plek middenin Pannerden is belangrijk voor de beleving en het woongenot van hun bewoners. De organisaties bekijken of een gezamenlijke receptie te realiseren is.

Tocht en inregenen op plein en galerijen
De tocht en inregen op het plein en de galerijen blijft door de invallende wind een probleem. Vryleve lichtte toe dat afdoende oplossingen, zoals een overkapping, teveel geld kosten om redelijkerwijs te verantwoorden. Afsluiting van de galerijen is wegens brandweereisen niet mogelijk. Tijdens de avond werd het idee geopperd via windgeleiders de windval te verleggen. Een prima idee, dat nader wordt onderzocht door Vryleve. Bij wind gaan de deuren naar het plein half dicht om windvrije zones te creëren.

Aankleding binnenplein
De aankleding van het plein gebeurt fasegewijs. Er staan al zitjes, de plantenbakken zijn al opnieuw ingeplant en Vryleve maakt op korte termijn de onderdoorgang naar de tuin lichter en veiliger. Hier komen ook staptegels als onderdeel van de Beweegtuin. Later in de tijd worden de lamellenwanden voorzien van groen. We kijken gezamenlijk eerst naar een goede en goedkope manier van onderhoud.

Parkeren: er is plek genoeg
Gesteld is dat er te weinig parkeerplaatsen aan de voorzijde van het gebouw zijn en in de parkeerkelder veel parkeerplaatsen niet verhuurd zijn. We hebben de afgelopen maanden samen geconstateerd dat de parkeerplaatsen aan de voorzijde voor de helft voor lang parkeren gebruikt worden. Het lijkt dus een kwestie van parkeergedrag. Het instellen van een blauwe zone (maximaal 1,5 uur) lijkt een goede oplossing om dit gedrag te veranderen. Dit idee wordt nog niet door de gemeente Rijnwaarden, verantwoordelijk voor de openbare orde, overgenomen. Het helemaal openstellen van de parkeerkelder is geen optie. Hierdoor zouden 3 ingangen naar de woongedeelten afgesloten moeten worden en zou Vryleve de dure kelder in zijn geheel af moeten schrijven. Wel is Vryleve bereid tot een behoorlijke huurverlaging per parkeerplaats als dit meer gebruikers oplevert, dit voorstel wordt momenteel onderzocht.

Beweegtuin mag gebruikt worden!
Fysiotherapeute Anouk Visser begeleidt wekelijks op dinsdagochtend een groep mensen om de toestellen in de Beweegtuin te gebruiken. Iedereen die dat wil kan gebruik maken van de toestellen.

Ideeën die geen doorgang vinden
Een aantal ideeën van de eerste avond zijn onderzocht en niet levensvatbaar of technisch niet uitvoerbaar. De belangrijkste zijn tijdens de vervolgavond toegelicht, zoals jongerencentrum De Duim in de parkeerkelder onderbrengen, het afschermen van de tuin voor bewoners van Heukelumshof, de openingen in de hangende tuin dichtmaken en de hellingbaan en traptreden weghalen op de eerste galerij.
Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u deze stellen via: m.vd.steen@vryleve.nl of 0316-543741 bij Mieke van der Steen. Zij beantwoordt de vraag of zorgt dat de vraag terechtkomt op de juiste plek.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.