Dorpsraad: Rijnwaarden en omgang met de vluchtelingenstroom

Beste inwoners,

Op woensdag 21 oktober j.l heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Dorpsraden en de gemeente Rijnwaarden. Doel van deze avond was om te informeren over de stand van zaken in onze gemeente en hoe men de inwoners van Rijnwaarden kan betrekken bij de huidige vluchtelingenproblematiek.

De laatste tijd is de problematiek rond de vluchtelingenstroom die ons land bereikt veelvuldig in het nieuws. Voor het in goede banen leiden van deze vluchtelingenstroom en om hen uiteindelijk goed op te vangen, doet de landelijke overheid een beroep op alle gemeenten, groot en klein. Ook aan de gemeente Rijnwaarden is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Ook gemeenteraadsleden waren uitgenodigd als toehoorders. Daarmee werd hen de gelegenheid geboden om zich goed te informeren over dit onderwerp.

Op deze avond zijn wij overeengekomen dat duidelijkheid en communicatie vanuit de gemeente belangrijk is.

Op de website van de gemeente Rijnwaarden staan nu de volgende publicaties met betrekking tot:

Rijnwaarden versnelt de huisvesting van statushouders

Noodopvang voor vluchtelingen

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.