Nieuwe AED voor Pannerden – Update 1

aed hart

Hart voor de zaak hebben, in het hart van Pannerden... zo zijn er meer clichés te bedenken, maar een ding is zeker: de leden van de werkgroep AED zetten zich met Hart en ziel in om een nieuwe AED voor Pannerden aan te schaffen.
Zoals gepubliceerd in de Zevenaar Post, is er een directe noodzaak binnen Pannerden voor het aanschaffen van een nieuwe AED. Dit als vervanging van de helaas afgeschreven huidige AED.

https://www.zevenaarpost.nl/reader/76194/1657876/iedere-minuut-is-van-levensbelang

Het is alom bekend wat nut en noodzaak is als het gaat over een AED.
De werkgroep AED van de Dorpsraad zet zich in voor realisatie aanschaf en meerjarig onderhoud van een nieuwe AED.
Door middel van een crowdfunding actie kan iedere bewoner, ondernemer, vereniging, belanghebbende, betrokkene en bezoeker hier een financieel steentje aan bijdragen.
Wij houden u op de hoogte!

Veel gestelde vragen:

Vraag

Kan ik ook direct geld overmaken?

Antwoord

Dat kan. Geld voor de aanschaf en onderhoud nieuwe AED kan overgemaakt worden naar Stichting Dorpsraad Pannerden t.a.v.
AED. IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Vraag

Wat houdt het beheer in?

Antwoord

Als beheerder van een AED ben je als of namens de eigenaar verantwoordelijk voor het bereikbaar hebben en houden van de AED. Dat er op gezette tijden onderhoud wordt gepleegd aan de AED, ook na een daadwerkelijke inzet. Dat je het aanspreekpunt bent voor eenieder die vragen heeft over de AED, maar ook dat de AED geregistreerd staat in de daarvoor bestemde databases zoals hartslagnu.nl

Vraag

Is er al een beheerder?

Antwoord

We zijn momenteel in overleg met Schuttersgilde Claudius Civilis om het beheer op zich te gaan nemen. Wellicht dat Schuttersgilde Claudius Civilis een beroep gaat doen op zijn/ haar leden qua inzet, motivatie en bereidwilligheid.

Vraag

Waar komt de nieuwe AED te hangen?

Antwoord

Deze zal aangebracht worden op dezelfde locatie als de huidige, namelijk aan de gevel van het Schuttersgebouw, Dorpsplein 11 te Pannerden. Dit is de meest ideale positie als uitvalsbasis en dekkingsgraad (Info: Hartstichting, AED kaart).

Vraag

Welke opties zijn er qua aanschaf van de AED?

Antwoord

Opties worden momenteel onderzocht zodat wij ook met een kostenindicatie kunnen komen. Wij houden hierbij rekening met:

·         Leasen, kopen of huren
·         Model plus bijbehorende middelen, reserveonderdelen, etc.
·         Inclusief buitenkast
·         Onderhoud meerdere jaren (10 jaar)
·         Verzekering

Vraag

Hoe zit het met de inzet van vrijwilligers?

Antwoord

De huidige werkgroep is blij met de vele reacties. Vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken voor ondersteuning in eventuele acties die wij uit moeten zetten voor realisatie aanschaf AED. De werkgroep zelf is momenteel op sterkte, maar zal nog een communicatie op gaan zetten voor de aangemelde vrijwilligers. Daarbij bekijken wij wat mogelijk is qua bijeenkomsten.

 

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.