Nieuwe AED voor Pannerden – Update 4

De bestelling is binnen! Na de succesvolle financiële werving is de werkgroep aan de slag gegaan met betrekking tot het plaatsen van de order. In een eerder stadium waren er al een aantal bedrijven aangeschreven voor een passende offerte. Er is gekozen voor AED Company en de bestelde goederen zijn inmiddels geleverd.

Werkgroep AED is in gesprek geweest met het bestuur van Dorpsraad Pannerden om een aantal verantwoordelijkheden vast te leggen en te bespreken met het bestuur van Schuttersgilde Claudius Civilis.aed toebehoren

aed kast

De volgende stappen.

Aanstellen beheerders en operationeel maken van onze AED. Dit zal opgepakt worden door de senator Gebouwbeheer van Schuttersgilde Claudius Civilis. Deze draagt zorg voor het professioneel plaatsen van de AED kast aan de gevel van het Schuttersgebouw, en dat deze AED kast op verantwoorde wijze aan het lichtnet wordt gekoppeld.

Twee vrijwilligers hebben zich gemeld voor het operationeel beheer van onze AED en deze zijn al begonnen met voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van een logboek, aanmelden bij HartslagNu.nl, en het “In de lucht krijgen” van onze AED.

Zoals u kunt lezen praten we steeds over Onze AED. Het is namelijk de AED die door en voor de Pannerdense gemeenschap wordt gerealiseerd dankzij u financiële steun. Wij als werkgroep zijn blij dat Schuttersgilde Claudius Civilis het eigenaarschap en beheer op zich heeft genomen zodat wij Onze AED 24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen inzetten in geval van nood.
Een nieuwe werkgroep zal zich in gaan zetten voor het onder de aandacht brengen van de nieuwe AED, mensen die al een AED kunnen bedienen, opleiding bedienen AED en natuurlijk https://hartslagnu.nl/
Wordt vervolgd!

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.