Jaaroverzicht 2022 werkgroep AED

first aid

Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal mooie stappen gezet om een betere inzet te kunnen verzorgen bij een reanimatie calamiteit.

De doelen voor 2022:

  • Meer burgerhulpverleners geregistreerd krijgen bij hartslagnu.nl.
    De insteek was om in Pannerden reanimatie trainingen te laten verzorgen zodat inwoners laagdrempelig kunnen gaan.
  • Daarnaast wilden we graag meer AED’s aangesloten hebben bij hartslagnu.nl om de dekkingsgraad te vergroten.

    Meer burgerhulpverleners inzetbaar krijgen:
    Er is contact gelegd met EHBO-verenigng Pannerden. Deze vereniging verzorgde al complete EHBO-trainingen, waar reanimatie & AED gebruik een onderdeel van het totaalprogramma is. Na een aantal overleggen zijn we tot een mooie opzet gekomen. EHBO-vereniging Pannerden verzorgt de trainingen  en regelt de facturatie zelf. De werkgroep AED helpt met bekendmaking via social media berichten. De facebook pagina van AED& Reanimatie is hernoemd en heet nu EHBO Pannerden.
    Er is overleg geweest met Gemeente Zevenaar over een vergoeding voor de kosten voor het volgen van een training. Afgesproken is dat inwoners die de training niet vergoed krijgen via hun ziektekostenverzekering deze wel vergoed krijgen van de gemeente. Dit geldt alleen voor een basistraining Reanimatie & AED. Voor een herhalingstraining (welke ieder jaar gevolgd moet worden om geregistreerd te kunnen blijven) geldt deze regeling niet. Deze kosten werden bij de gemeente gedeclareerd door de EHBO-vereniging zelf.

In oktober 2022 zijn de trainingen gestart. Tot eind november 2022 hebben 31 inwoners de training gevolgd. Dit heeft geleid tot een registratie van 40 burgerhulpverleners bij hartslagnu.nl. Bij de start van het project in 2021 waren dit er 23. Een hele mooie toename waar we erg blij mee zijn!
Meer geregistreerde AED’s:
Begin 2022 was alleen de eigen dorps AED geregistreerd bij Harslagnu.nl. In het dorp zijn bij een aantal verenigingen en bedrijven wel AED’s aanwezig, vaak inpandig. Voor een algemene inzet moet de AED bereikbaar zijn en aangemeld. Wij hebben de eigenaren persoonlijk en middels een brief benaderd om hun AED aan te melden en bereikbaar te maken. Dit heeft geleid tot 1 extra AED-aanmelding (Reijmer, Groenestraat). De AED bij Reijmer hangt ook buiten in een beveiligde kast. Daarnaast is er 1 toezegging (Sporthal Pauwengaard) van aanmelden.
Totaal dus 2 aangemelde AED’s en een derde in behandeling.
Toekomst
Natuurlijk zouden wij het liefst willen zien dat deze aantallen gehandhaafd  blijven en liever nog worden verhoogd. De samenwerking met EHBO Pannerden loopt erg goed en zal voortgezet moeten worden middels ondersteuning. De cursisten waren ook enthousiast over de traingen.
De werkgroep gaat verder in overleg met de gemeente Zevenaar over vergoedingen voor 2023

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.