Jaarverslag AED 2022-2023

Jaarverslag Beheer AED.

Dit jaarverslag is een opsomming van activiteiten die betrekking hebben op de AED over de periode juli 2022 tot en met juli 2023.

Overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn tussen De Dorpsraad Pannerden en Schuttersgilde Claudius Civilis (SCC) te Pannerden, welke zijn vastgelegd in het “AED overeenkomst document” wordt door middel van dit jaarverslag de Dorpsraad in kennis gesteld met betrekking tot alle AED gerelateerde activiteiten.

Beheer
Totale verantwoording van de AED is binnen het bestuur van SCC belegd bij de Senator Gebouwbeheer, te weten Theo Bekker, die hiermee tevens het primaire contact is aangaande de AED.

Voor het beheer van de AED zetten zichtwee leden van SCC zich in namelijk Gerard Wezendonk en Arno Benning.

De beheerders voeren de volgende activiteiten uit:

  • Bijhouden van een AED logboek voor administreren alle relevante gegevens m.b.t. deze AED,
  • Uitvoering kwartaal controle van de AED,
  • Accountmanagement bij HartslagNu.nl zodat de AED 24/7 ingezet kan worden,
  • Monitoren van activiteiten m.b.t. de AED zoals daadwerkelijke inzet AED, professioneel onderhoud, reanimatie ontwikkelingen (aanpassingen normeringen), etc,
  • Participeren binnen de werkgroep AED & reanimatie van de Dorpsraad.

Inzet AED

In de periode, zoals genoemd in het begin van dit jaarverslag, is er 2x een oproep geweest voor inzet AED via HartslagNu.nl. Het betrof de volgende oproepen:

  • Vrijdag 9 december 2022 – om 19:01 uur, voor een locatie in de Netelstede te Pannerden.
  • Zaterdag 10 juni 2023 – om 22:06 uur, voor een locatie in de Netelstede te Pannerden.

Bij beide oproepen heeft burgerinzet plaatsgevonden met daarbij het daadwerkelijk gebruiken (aansluiten) van de AED.
Na de eerste inzet is het bedrijf AED Company opgeroepen voor uitlezen en testen AED plus het plaatsen van nieuwe electroden.

Na de tweede inzet zijn er nieuwe electroden besteld bij AED Company, omdat deze niet op het lichaam waren aangebracht, maar wel van de plakfolies waren ontdaan.
Controle en onderhoud
Een keer per kwartaal wordt de AED gecontroleerd door de beheerders op werking en compleetheid. Door middel van een checklist worden alle relevante punten gecontroleerd die nodig zijn voor een juiste werking en inzetbaarheid van de AED. De frequentie van controle is bijgesteld van maandelijks naar een keer per kwartaal omdat de AED een eigen testfunctionaliteit heeft. Het is visueel van buitenaf te zien dat de AED operationeel inzetbaar is (groen vinkje in scherm van AED).

Op woensdag 20 september 2023 heeft er een jaarlijkse controle plaatsgevonden door een professional van het bedrijf AED Company waarmee een jaarlijks onderhoudscontract is afgesloten. Dit contract is weer met een jaar verlengd door SCC.

Uitkomst van professioneel onderhoud
SN X20L326206
ACCU: INSTALL 7-2021
ACCU: 200601
ELEKTRODEN: EXP: 2028-07-01 LOT 1323A
SCHOKTEST: OK
GECONTROLEERD: 20-09-2023
STATUS: OK
LET OP! VOLGEND JAAR DIENEN DE BATTERIJEN VERVANGEN TE WORDEN.

Bij deze communicatie is ook een factuur toegevoegd die naar de Dorpsraad is gestuurd voor de financiële afhandeling (contract verlenging 1 jaar: 173,31- euro).

Met de COOP zijn afspraken gemaakt over de sponsoring van het onderhoud/ factureren onderhoudscontract.

Verzekering

De AED is gedekt door de verzekeringen die SCC heeft afgesloten. Ook diefstal van de AED valt hier onder.
Einde jaarverslag AED 2022-2023.

Beheerders AED: Gerard Wezendonk en Arno Benning
Senator Gebouwbeheer: Theo Bekker.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.