Pajodos 50 jaar!

De sport (Omni) Vereniging PaJoDoS (Pannerden Jong Door Sport) is opgericht op 30 december 1967. Bedenkster van deze naam was Rieky Bosch-Wildenbeest. Omdat er destijds nog geen sprake was van een gymzaal of sporthal, oefende de toenmalige gymclub in café/zaal De Oude Waal. Begin jaren ‘70 werden vanuit de toenmalige gemeente Pannerden, onder leiding van burgemeester Havermans, plannen uitgewerkt om te komen tot een eigen sporthal. PaJoDoS kreeg de opdracht om een ledenwerving te doen en eigen financiële middelen te vergaren om hiermee dit plan haalbaar te maken. Onderdeel van de geldinzameling was het inzamelen van oud papier. Ook werd er huis aan huis een “tegelactie” gehouden, waarbij een wandtegeltje met het gemeentewapen van Pannerden te koop werd aangeboden. Vandaag de dag is de maandelijkse papierinzameling nog steeds een activiteit van de vereniging en is het tegeltje nog in menig huishouden te vinden.

badminton     dynamic     gym     volleybal     


De vereniging bestaat momenteel uit de volgende afdelingen:
- Badminton;
- Dynamic Tennis;
- Gymnastiek;
- Volleybal.

Al deze sporten worden momenteel door jong en oud beoefend, waarbij Dynamic Tennis voor de vereniging erg bijzonder is. Het is namelijk een sport die door relatief weinig verenigingen in Nederland wordt beoefend. Voorheen bood de vereniging ook onderdak aan judo, tafeltennis en futsal (zaalvoetbal).

Vanaf 2003 heeft PaJoDoS onderdak bij het lokale sportcentrum “De Pauwengaard”. Tot dat moment, maakte zij gebruik van de sporthal aan de Claudius Civilisstraat. Deze sporthal maakt nu in beperkte vorm onderdeel uit van dorpshuis “De Cirkel”. Het huidige sportcentrum kent verder als hoofdgebruikers de voetbalvereniging RKPSC, schietvereniging “Het Gulden Schot” en de basisschool “’t Scathe”. Ook is er de mogelijkheid om te fitnessen. Gelukkig weten steeds meer sportverenigingen uit de buurt het sportcentrum te vinden.

Heden
Door de verschillende afdelingen, kent Pajodos een gekleurde cultuur en verschillende doelgroepen. In het hoofdbestuur komen de afdelingen samen. Van daaruit wordt gewerkt aan een financieel gezonde vereniging en is verbinding onderling en naar de omgeving een belangrijk item. Ondanks een positieve inzet van (bestuurs)leden, vrijwilligers en ondersteuning door vele sponsoren, staat ook ons ledenbestand onder druk.

Toekomst
Pajodos richt zich steeds meer op de toekomst. Er worden door de afdelingen contacten in de omgeving onderhouden met gelijke sportbeoefenaars. Een voorbeeld is het periodiek verleggen van de speelavond van de badminton tussen de verenigingen in Herwen en Lobith. Ook de aansluiting tussen de voetbal en de vereniging begint meer en meer vorm te krijgen. Een mooi voorbeeld is het gezamenlijk houden van de bedankavond voor de vele vrijwilligers en de Koningsspelen.

Het vertrouwen is er dat het in 2018 samengaan van de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar, meer mogelijkheden voor de sportverenigingen in de toekomst kan bieden. Sport Contact Zevenaar (www.sportcontactzevenaar.nl) heeft de handschoen opgepakt om een platform te zijn voor alle verenigingen in de nieuwe gemeente Zevenaar.

Pajodos kent met haar 50-jarige bestaan een lange geschiedenis. Een geschiedenis waar we trots op zijn! We hopen dat we in de toekomst nog meer geschiedenis zullen schrijven.

Wilt u kennismaken met ons? Bezoek dan onze website (www.pajodos.nl) of kom een keer op een doordeweekse avond of op zaterdag langs in de sporthal.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.