Klompenpaden - de voorwaarden

Met financiering van de Gemeente Zevenaar zijn inwoners van Pannerden, Oud-Zevenaar en Aerdt samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gedurende meer dan een jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een klompenpad tussen de drie dorpen. Het klompenpad waarvoor het Gangen door de Rijnstrangenpad het startpunt vormen kreeg de naam Rijnstrangenpad en werd geopend op 19 oktober.

Een Klompenpad  is een wandelroute die zo veel mogelijk over onverharde, cultuurhistorische paden en boerenland loopt. Met het lopen van het Rijnstrangenpad komt de wandelaar op voorheen niet toegankelijke plekken. De route kunt u vinden op www.klompenpaden.nl en in de gratis app Klompenpaden. Routefolders à € 2,00 zijn op verschillende plekken in de omgeving verkrijgbaar, o.a. bij Restaurant Zaal Thoen en Thans, Gemaal Oude Rijn, Camping De Rijnstrangen en TIC ’t Gelders Eiland. Bij Thoen en Thans en Gemaal Oude Rijn, staan tevens panelen met uitleg over de route.

De route van het Rijnstrangen voert zoals gezegd ten dele over particuliere gronden. Dat wil concreet zeggen dat particuliere grondeigenaren veelal agrariërs maar ook Waterschap Rijn en IJssel, Stichting Twickel en Staatsbosbeheer onder voorwaarden hun terreinen openstellen ten behoeve van wandelaars. Over deze voorwaarden willen wij u informeren

  • Voorwaarden worden gesteld aan toegankelijkheid voor honden. Op de particuliere delen van het Klompenpad worden geen honden toegelaten ook niet als deze aangelijnd zijn. Dit is steeds ter plaatse duidelijk aangegeven.
  • En tweede voorwaarde betreft dat alleen voetgangers van het Klompenpad van de opengestelde privé gronden gebruik mogen maken. Fietsers, bromfietsers en ruiters zijn hier niet toegestaan.
  • Daarnaast is de openstelling beperkt tot de periode van zonsopgang tot zonsondergang.

Deze voorwaarden worden ter plaatse  duidelijk gemaakt, zie plaatje.

voorwaarden klompenpaden

Als we met z’n allen deze voorwaarden respecteren zullen de meewerkende grondeigenaren hun gronden blijven openstellen. Wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de Klompenpaden dan wordt de vrijwillige openstelling beëindigd. Het is feitelijk een voorrecht is om over de gronden van anderen te mogen lopen en daarmee nog meer te kunnen genieten van het mooie in de Rijnstrangen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl en 06-50947113).

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.