Koninklijke onderscheiding 2014

{besps}2_heden/zonnetje/oranje_2014{/besps}

Op vrijdag 25 april 2014 jl. tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn 2 personen uit Pannerden onderscheiden met een koninklijke onderscheiding.
Mart Jansen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn vele verdiensten voor de Pannerdense samenleving, zoals die voor supportersverening RKPSC, cabaretgroep OKO, schuttersgilde Claudius Civilis, geloofsgemeenschap Heilige Martinus en zanggroep Vals plat.
Henk Kummeling werd zelfs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn staat van dienst op het gebied van Staats- en Bestuursrecht. Hij wordt zelfs als één van de meest vooraanstaande staatrechtgeleerden in ons land betiteld.
In overleg met de gemeente Rijnwaarden is besloten om beide personen in het schuttersgebouw van schuttersgilde Claudius Civilis te decoreren. In het bijzijn van familie en genodigden werden beide personen in het zonnetje gezet en voorzien van een lintje, akte en bloemen. Na de mooie woorden werd vervolgens volgens goede traditie met een oranjebitter een toost uitgebracht.

Onderstaande tekst, welke is terug te vinden op www.rijnwaarden.nl geeft een kleine opsomming van de diverse activiteiten van beide personen.
Uiteraard feliciteert Pannerden.info Mart en Henk met deze prachtige onderscheiding.

De heer Mart Jansen (74)

In 1974 was de heer Jansen een van de grondleggers van de cabaretvereniging Ons Kent Ons in Pannerden. Tot 2004 fungeerde hij als liedjesschrijven, schrijver van sketches en droeg hij bij aan het opbouwen van de decors, het verzorgen van de kleedruimtes en de catering. 25 jaar lang was hij bestuurslid van de supportersvereniging van voetbalvereniging RKPSC in Pannerden. Sinds 1971 is Mart Jansen actief lid van het schuttersgilde Claudius Civilis in Pannerden. Hij verzorgt voor het gilde onder meer de elektra in het clubhuis, verricht hand- en spandiensten en is uitgegroeid tot de vraagbaak van het gilde. De heer Jansen is al sinds 1971 lid van het kerkkoor van de geloofsgemeenschap H. Martinus Pannerden, van 1990-2001 was hij voorzitter van het kerkkoor. Vanaf 1989 tot heden is hij lid en schrijver van de zanggroep Vals Plat Pannerden. Deze zanggroep zet zich onder andere in voor het behoud van het plaatselijke en regionale dialect.

De heer Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het schuttersgebouw van het gilde Claudius Civilis heeft burgemeester Slinkman hem gedecoreerd.

De heer Henk Kummeling (53)

Naast diverse facultaire en universitaire activiteiten heeft de heer Kummeling onder meer de volgende nevenactiviteiten ontplooid: plaatsvervangend griffier van de Raad van Beroep en het Ambtenarenrecht Arnhem, voorzitter van de Juridische Studievereniging Mensenrechten Nijmegen, lid van de Expertgroep Nationale naturalisatie dag, staatsrechtelijk adviseur van de Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid, lid van de regeringsadviescommissie-Franken. Momenteel is professor Kummeling onder andere actief als lid van het Bestuur van de Staatsrechtkring, voorzitter van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS en medeauteur van mastermonografieën Staats- en Bestuursrecht. Decorandus is een van de meest vooraanstaande staatsrechtgeleerden in ons land en medeauteur van standaardwerken op zijn vakgebied. Hij heeft een voortrekkersrol gehad in vernieuwingen in het onderwijs.

De verdiensten zijn voor de samenleving van een bijzondere waarde. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is de heer Kummeling benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, heeft de versierselen uitgereikt.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.