Kribverlaging

Werkzaamheden aan een krib van de Rijn

VOORDEEL:

Een visstek kiezen onder aan de voet van een krib bij lage waterstand kan met minder inspanning worden uitgevoerd.
Het wordt hierdoor ook een stukje veiliger, een breder draagvlak stel ik mij voor.
Voor de strekdamdelen is het met de lage waterstanden vanaf 1998 alleen maar beter geworden.
De bereikbaarheid vanaf het talud naar beneden, om een zitplaats te verkrijgen zal wat voordeel opleveren.

NADEEL KRIBBEN:

Het grootste nadeel op de kribben: mobiliteit zal moeilijker zijn dan voorheen.
Vanaf Kilometerpunt 868 tot aan 869, zoals onze info nu luid, zeer nadelig met betrekking tot de begaanbaarheid.
Hier zijn momenteel rond de 15 kribben die nu allemaal goed toegankelijk zijn. Met verlaging wordt het loopgedeelte op de kribben alleen maar gestort (is onze info gezien uitgevoerde werkzaamheden in Kesteren en Opheusden).

HSV DE Rietvoorn (593).

Frans Willemsen.

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.