Mammoet

De mammoet

Op de fiets- en wandelroute Pannerden Loo (bij Groessen) passeert u het Kandia gemaal.
Een pompgebouw van levensbelang voor Pannerden en andere dorpen op het Gelders Eiland.
Vlak daarnaast is er de ingang van de tunnel onder het Pannerdens kanaal t.b.v. de Betuwelijn.mammoet

Fietsend naar de horizon zie je het silhouet van de mammoet al ver van te voren. Als de fietser uiteindelijk langs het beeld rijdt of stopt bij het beeld dat op ware grootte gemaakt is, dan wordt pas duidelijk hoe imposant zo'n mammoet echt was. Deze indruk zal overslaan op de grootsheid van de tunnel, want de tunnelgaten zijn weer ruim twee maal zo hoog als de mammoet.
De locatie natuurgebied Gelderse Poort heeft een landschappelijke en ecologische waarde van betekenis, de rugstreeppad en kamsalamander hebben er hun thuisbasis.

 

Het is treffend dat er op deze plek van het mammoet-project bij de oostelijke ingang van de boortunnel mammoetbotten zijn opgegraven. Dat wil zeggen fossiele of versteende botten uit de pleistocene ijstijd. Dit is de periode die zo'n 1,65 miljoen jaar geleden begon en 12.000 jaar geleden ophield. De meest bekende mammoeten leefden op het noordelijk halfrond en hebben zich tijdens de ijstijden naar het oosten en westen kunnen verbreiden doordat de zeeën bevroren en uitdroogden. De meest gangbare mammoet is de wolharige mammoet, de Mammuthus primigenius.

plattegrond mammoet

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.