Column 1: Dorpsraad

Pannerden heeft alweer een paar jaar een zogenaamde Dorpsraad. Nut en noodzaak van een dorpsraad is met name om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren.

Da’s natuurlijk mooi gezegd, maar wat betekent dat dan in de praktijk? In de praktijk betekent dat in ieder geval om met een positieve en gemotiveerde inslag de spreekwoordelijke mouwen op te stropen om daarna een sprong in het diepe te maken…

Na het tikken van bovenstaande stukje tekst denk ik bij mijzelf, “is dit hoe het werkelijk is, of is dit hoe ik er zelf tegenaan kijk?”. Een stukje polderpsychologie van de onderste plank. Maar een stukje bezinning en zelfreflectie kan natuurlijk nooit kwaad. Als je een beter beeld hebt van jezelf weet je het ook beter te plaatsen tijdens de inzet binnen de Dorpsraad.

Dus terug naar de praktijk en aan de slag om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Als eerste een actiepunt op mijn “Nog te doen lijst” namelijk uitzoeken wat nu precies de definitie van leefbaarheid is. Ik kies trouwens doelbewust voor “Nog te doen lijst” aangezien we het over de Pannerdense Dorpsraad hebben. Engels laten we derhalve achterwege en menigmaal zullen wij deze teksten met gepaste trots in het oer-Nederlands ten geschrifte brengen (deze zin moet in “Polygoon-journaal-stem” voorgelezen worden).

Leefbaarheid betekent volgens Wikipedia: “Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Het is een typisch containerbegrip, een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving en dus diffuus en multidimensioneel. Iedereen heeft een idee van de betekenis, maar de exacte omschrijving is sterk afhankelijk van tijd en plaats. Het is deels een uitgesproken subjectief begrip”. Het is maar dat je het weet…

We gaan ons richten op de eerste zin, de rest bewaren we voor later in de kroeg.

Hoe aantrekkelijk is Pannerden om er te wonen of te werken? Hier zijn de motivaties natuurlijk divers in, maar altijd zijn er rode draden zoals veiligheid, ons kent ons (sociaal), rust, natuur en activiteiten.

En laat dat nu net de hoofdpunten zijn van de vrijwilligers binnen de Dorpsraad. Dat kan door zich in te zetten voor verbetering van de verkeersveiligheid, door gesprekken aan te gaan met Vryleve, bewustwording over zwerfvuil, aandacht voor zorg en welzijn, sparringpartner voor diverse medewerkers binnen gemeente Zevenaar en klankbord voor de achterban (u dus).

Wellicht dat ik dan nog iets vergeet zoals trapveldje, groenstructuren, speeltuinen, buurt whatsapp of de Cirkel, maar uiteindelijk valt alles onder een van de genoemde rode draden. Ben ik iets vergeten? Zal best wel en zodra ik het weer weet plaats ik hem op de “Nog te doen lijst”, die hopelijk niet te lang gaat worden gezien de tropische temperaturen.

Fijne vakantie and see you soon (oeps…).

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.