Geschiedenis

Uit het archief van Jan van Ingen: Zondagbezoek

  • Hits: 5611

appeleters

Hent Wezendonk was getrouwd met Lei Castrop. Ze kregen 6 kinderen: Door, Ef (de Flots), Toon, Thé (Dei), Herman (Nölleke) en Tonia.

Ze woonden aan de Deukerdijk waar nu Wilfried Luif woont. Ze hadden fruit en wat koeien. Hent was een harde werker. Als het 's aovonds donker werd en de maan scheen zei hij:"Kom jonges, de maon gif nog genoeg lich. Plukke!"

Hent was vroeger ook leider van de vendeliers. Hij roffelde graag als tamboer zonder trom. Zijn roffels begeleidde hij vocaal met rompompom. Als Bernd van Moerkerk over de dijk fietste kon hij het niet nalaten piew, piew te roepen. Hent hoorde immers tot de ulenfamilie. Dan riep Hent terug: "Ha rooie moor"; Bernd had rossig haar. Hent was een echte aardige plaagkont. Als je van Hent een appel kreeg zei hij:Öpaete en de kroe:s niet wegsmiete".

Op de foto staand: Hent Wezendonk met dochter Door. Gehurkt: Harrie Vreman, Stef IJsveld, Toon Wezendonk, Gert Leenders, onbekend, Theke Vreman.

Verhaal en foto: Piet Benning en Geert Roelofs

Joomla Social by OrdaSoft!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!