Geschiedenis Martinuskerk deel 8

HERSTEL

Het resultaat na de oorlogsjaren, linksboven het oorlogsmonument voor de gevallen slachtoffers welke links van de hoofdingang is geplaatst, foto rechtsboven geeft duidelijk de gewijzigde vorm van de torenbeëindiging aan t.o.v. de oorspronkelijke spits.

De kerk is in 1968 grondig gerestaureerd, hierbij is de eerste zolder in de toren weggelaten waardoor we nu op de hoogte van de voormalige zolder de nissen kunnen zien waarin in de tijd van de reformatie de heilige vaten werden verborgen.

Tijdens deze restauratie is er ook een ingang aan de zuidzijde, de Kerkstraat gerealiseerd. De oude panelen van de voormalige preekstoel zijn terug te vinden in de balustrade van het koorbalkon. Op het koorbalkon staat het kerkorgel welke bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest door de invloedrijke steenbakkers familie Terwindt in 1886 is geschonken. Het priesterkoor is sinds enige jaren voorzien van een altaarstuk dat afkomstig is uit het klooster van de zusters van Stein.

INTERIEUR

Op de foto hierboven is het kerkorgel afgebeeld welke in 1886 is geschonken, en een afbeelding van het altaarstuk. Hier onder een afbeelding van het kunstwerk door Dries Engel te Maastricht uit 1964. "Taferelen uit het leven van St . Joseph".

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.