Pannerden Actueel

Pannerdense verenigingen en stichtingen: maak kans op een schenking van 500 euro

  • Hits: 566

Ja, u leest het goed, Pannerdense verenigingen en stichtingen maken kans op een schenking van 500 euro!

Allround van der Kroon stelt het bedrag beschikbaar en schrijft deze prijsvraag uit in samenwerking met pannerden.info.

Waarom? Omdat Allround van der Kroon en de beheerders van pannerden.info veel waarde hechten aan de positieve bijdrage die verenigingsleven en stichtingen leveren voor de leefbaarheid in Pannerden.
Zonder verenigingen en stichtingen heeft een dorp geen hart. Wezenlijk onderdeel voor het in standhouden van verenigingen en stichtingen zijn de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zij zijn als het ware de motor voor zowel verenigingen en stichtingen en dus ook voor de leefbaarheid van ons dorp.

En daar gaat het nu precies om wat deze schenking betreft. Hoe kunt u als vereniging of stichting meedingen in deze prachtige kans voor het verkrijgen van deze schenking?
Dat kan door een motivatie te sturen over waarom en hoe uw vereniging of stichting deze schenking op een positieve wijze wilt besteden aan uw vrijwilligers als blijk van waardering.
Deze motivatie moet in lijn zijn met hetgeen waarvoor deze vrijwilligers zich inzetten, moet origineel zijn (dus geen clich├ęs) en het moet natuurlijk te verwezenlijken zijn.
Beschrijf uw motivatie in maximaal 500 woorden en stuur deze voor 1 juni 2018 naar info@pannerden.info

Uit alle inzendingen zal uiteindelijk door Allround van der Kroon en de beheerders van pannerden.info de meest originele motivatie gekozen worden.
Deze keuze wordt bekend gemaakt op 15 juni 2018 en zal de winnende vereniging of stichting door ons in kennis worden gesteld zodat de donatie formeel geschonken kan worden.

Dus laat deze kans niet lopen! Bent u formeel ingeschreven als Pannerdense vereniging of stichting, doe dan mee en maak kans op een schenking van 500 euro.

Update 30 april 2018: de eerste motivatie is binnen. Wie volgt?

logo van allround van der kroon

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!