Turmac Cultuurfabriek is genomineerd

Turmac Cultuurfabriek genomineerd Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit


De provincie Gelderland heeft eerder dit jaar de tweejaarlijkse ‘Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit 2020’uitgeschreven. De Turmac Cultuurfabriek is één van de twintig genomineerden.
Het thema van deze editie is ‘Brede blik op ruimte’. Mensen konden voorbeelden van afgeronde projecten in Gelderland aanmelden die een bijdrage leverden aan de grote veranderingsopgaven van dit moment.
Dit kon tot 26 juni 2020. Een selectiecommissie heeft de longlist van veertig inschrijvingen terug gebracht naar twintig nominaties. De Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar is één van de kanshebbers.
De Turmac Cultuurfabriek is hét Podium voor Samenwerking van Zevenaar en de Liemers. Deze voormalige sigarettenfabriek biedt nu ruimte aan een levendig cultureel-maatschappelijk aanbod. De voormalige fabriekshal is verbouwd, daarbij zijn de kenmerkende elementen zoveel mogelijk behouden.

Daarnaast is gekozen voor een duurzame strategie. In de Turmac Cultuurfabriek hebben diverse culturele en maatschappelijke partijen een plek gevonden en werken samen waardoor meer ontstaat dan de som der delen. De cultuurfabriek is een plek voor iedereen, waar men elkaar in vrijheid kan ontmoeten.
De genomineerde projecten worden voorgelegd aan een externe jury die in september de winnaar bepaalt.
Daarnaast is er een publieksprijs. Beide prijzen zijn € 10.000,- waard, te besteden aan het project. In november of december 2020 volgt de ontknoping en worden de winnaars tijdens een manifestatie bekend gemaakt.

Van 14 september tot en met 14 december 2020 kan er gestemd worden voor de publieksprijs
via https://sprekend.gelderland.nl/gprk2020/genomineerden+gprk+2020/default.aspx


Informatie over de prijs en de genomineerden: https://sprekend.gelderland.nl/gprk2020/default.aspx

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.