Werkzaamheden N812 Babberich-Beek

De provinciale weg tussen Babberich en Beek, de N812, is tussen 11 maart en eind april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Maandag 11 maart wordt begonnen met de rest van de geplande werkzaamheden vanaf de Dorpsstraat tot aan de nieuwe rotonde bij de Arnhemseweg. Het gaat onder meer om het verbreden van het fietspad, het aanleggen van middengeleiders en het verbeteren van het kruispunt bij bedrijventerrein Transito. Ook moet de snelheid rond de kruising worden teruggebracht van 80 naar 60 kilometer per uur. Zie voor meer informatie de projectpagina van de provincie:

https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n812-babberich-beek

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.