Aankondiging groot onderhoud N811

Op de gehele N811 vanaf de rotonde Halve Maan in Lobith tot de rotonde Dorpsstraat/N336 in Babberich is onderhoud aan het asfalt nodig. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en meer groen aan te brengen.

Uitvoering en bereikbaarheid

We starten eind augustus 2024 met de werkzaamheden en ronden deze uiterlijk voor het einde van het jaar af. We beginnen met de werkzaamheden op het wegvak van de Batavenweg. Daarna gaan we verder met werkzaamheden aan de Brugweg en de Aerdtseweg. We ronden de werkzaamheden af met de herplant van bomen en het aanplanten van groenvoorzieningen tijdens het plantseizoen 2024/2025. Om de bereikbaarheid van bedrijven, direct aanwonenden, hulpdiensten en busvervoer zo optimaal mogelijk te houden, voeren we de werkzaamheden uit in vier afzonderlijke fasen:

Fase 1: asfaltonderhoud en aanpassen bushaltes Batavenweg

Fase 2: asfaltonderhoud Brugweg en twee nieuwe bushaltes aanleggen

Fase 3: asfaltonderhoud Brugweg tot de rotonde Aerdtsedijk

Fase 4: asfaltonderhoud Aerdtseweg en Witte Kruis, geleiders vergroenen, reconstructie Witte Kruis en twee nieuwe bushaltes aanleggen

Afsluitingen en omleidingen
We doen er alles aan om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Toch is het onvermijdelijk dat de N811 tijdens vijf nachten en in drie weekenden volledig wordt afgesloten. Een kaart met de afsluitingen en omleidingen tijdens de werkzaamheden vindt u op de website: www.gelderland.nl/N811.

Bomen
Om ruimte te maken voor de nieuwe bushaltes is het nodig een aantal bomen te kappen. Het gaat om 18 bomen bij de rotonde bij Herwen. Ook aan het Witte Kruis, bij de aansluiting van de De Neréestraat, moeten enkele bomen worden verwijderd. Dit vindt plaats in de week van 11 t/m 15 maart a.s.

Zodra de werkzaamheden zijn afgerond en de bushaltes zijn aangelegd, planten we nieuwe bomen en struiken. Niet alleen ter compensatie maar ook als inpassing van de bushaltes in het landschap. De bomenkap en de nieuwe aanplant zijn afgestemd met de dorpsraden van Babberich en Herwen en met IVN afdeling Lobith.

Inloopavond
Vlak voor de zomer van 2024 organiseren we een inloopavond over de verkeersmaatregelen en de exacte planning van de werkzaamheden. Ook de aannemer is daarbij aanwezig. Als de exacte datum en locatie bekend zijn, informeren wij u hierover met een brief. Wilt u in de tussentijd op de hoogte blijven? Kijk dan op de website www.gelderland.nl/N811.

Contactgegevens Dorpsraad

dorpsraad pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

IBAN:  NL27RABO 0304 6716 22

Kamer van Koophandel:  63738449

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.