Heden

binoculars-iconIn de kijker!

Met deze rubriek willen wij onderwerpen belichten, aan de kaak stellen, bespreekbaar maken of ruchtbaarheid aan geven.

Doelstelling is dat het bekend wordt en aanleiding geeft tot discussies, bespreekbaarheid, aanpak en/of verbetering.

Heeft u zelf ook een onderwerp voor een "dossier"? Laat dit aan ons weten.

Maak eventueel een foto met begeleidende tekst en stuur deze naar info@pannerden.info

Samen gaan wij ervoor. Doet u mee?

Dossier: Bouwval - Gesloten!

  • Hits: 5210

pannerden

Onderwerp:

Aan de Berghoofdseveer staat een mooie vrijstaande woning. Deze woning ligt dicht aan de weg en trekt de verdiende aandacht van de vele toeristen, forenzen en scholieren. Naast deze woning staat een schuur. Deze woning staat op de lijst van Gemeentelijke monumenten.

Probleem:

De schuur die naast deze woning staat. Althans, wij gaan er van uit dat dit een schuur is geweest. Het is een lelijke bouwval die de pracht (en waarde) van de woning tot een dieptepunt brengt.

Acties:

Wij hebben een vraag over deze bouwval aan de Gemeente Rijnwaarden gericht. Enigste optie die wij kunnen bedenken is het inzetten van een shovel en containers.

Aanvullende informatie:

De precieze toedracht kennen wij niet. Misschien speelt er een juridische of financiele aspect.  Buiten verder ontbrekende informatie om, het blijft schandalig dat eze bouwval al jaren de omgeving ontsiert en is het de vraag hoelang de gestutte voorgevel nog overeind blijft.

Vaststaand feit: Het is een schande voor onze omgeving en voor de Gelderse Poort.

Update 7 april 2013:

Gemeente Rijnwaarden contactformulier: Uw bericht is ontvangen en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Oorspronkelijke bericht:
--------------------------------------------------------------
E-mailadres: info@pannerden.info
Opmerkingen: Berghoofdseweg 3 staat op de lijst van Gemeentelijke Monumenten. Waarom staat er al jaren een bouwval van een schuur naast deze woning? Het ontsiert het pand, is gevaarlijk en een schande voor de omgeving.
Betreffende pagina: Portal / Contact

Update 24 april 2013:

Brief ontvangen van de gemeente Rijnwaarden waarin verteld wordt dat ze de mail met de klacht hebben ontvangen. "Wij nemen de klacht serieus en zullen deze grondig onderzoeken. Alleen kunnen wij uw klacht helaas niet meteen behandelen, u kunt er echter op rekenen dat u binnen 6 weken antwoord van ons krijgt. Manager afdeling beleid en beheer".

Update 22 augustus 2013:

De afgelopen periode hebben wij opdracht gegeven aan het Gelders Genootschap om de bouwkundige staat van het pand aan de Berghoofdseweg 3 in Pannerden te onderzoeken. Het Gelders Genootschap heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het pand de Berghoofdseweg 3 in Pannerden en hebben wij van hun advies ontvangen. Gezien de staat van het pand adviseert het Gelders Genootschap om het pand van de monumentenlijst af te halen. Het college beslist hier uiteindelijk over. Naar verwachting zal het college hierover in september een beslissing over nemen. Waarna tegelijkertijd het handhavingstraject wordt doorgezet.

Heeft u aanvullende informatie? info@pannerden.info

huis1

De woning aan de Berghoofdseveer in Pannerden. Rechts ervan de gevel van de "schuur".

Update 1 november 2015:

Op onderstaande foto is te zien dat de oude gevel inmiddels gesloopt is. Eindelijk is er een start gemaakt in het verwijderen van deze bouwval.

Informatie op de website van de gemeente vermeld het volgende:

Wijziging gemeentelijk monument landgoed "de Brouwerij" Gemeente Rijnwaarden:

Burgemeester en wethouders wijzigen de status van het gemeentelijk Monument landgoed 'de Brouwerij' te Pannerden (artikel 3 lid 7 van de Monumentenverordening 1991 van de gemeente Rijnwaarden). Het monumentale complex aan de Berghoofdseweg 3 in Pannerden, bestaat uit een T-boerderij en een bijschuur. Door de jaren heen is de schuur ernstig in verval geraakt. De bouwkundige staat van het gebouw is zeer slecht waarbij restauratie neerkomt op volledige afbraak en nieuwbouw. De schuur is daarom niet meer beschermenswaardig. De T-boerderij blijft wel een gemeentelijk monument.

bouwval november 2015 berghoofdseweg 3 Pannerden

Wat ons betreft is het dossier hierbij gesloten!

Oproep uit Ooy: Stop zwerfvuil!

  • Hits: 2383

Ditmaal in de Rubriek "In de kijker" een ingezonden mail van een aantal buurtbewoners uit Ooy die het zwerfvuil beu zijn! Het onderwerp zwerfvuil is al een keer bij ons onder de aandacht gebracht, maar is klaarblijkelijk nog niet bij iedereen doorgedrongen. Als je dan een bericht leest zoals deze, dan is er nog veel te doen. Niemand doet het en het zijn niet onze kinderen, buren, familie leden of kennissen die het doen... maar anderen! Doelstelling is en blijft dat dit bespreekbaar is. Laat het een keer stoppen...

zwerfvuil ooy

Bewoners van Ooy bij Zevenaar vragen uw aandacht voor het volgende:

Ooy wordt door verkeer dat van- en naar Pannerden gaat als dumpplaats voor de genuttigde goederen gebruikt. Op de fiets en in de auto...

Vanaf de kruising/rotonde (Ooy, Groessen, Zevenaar) is er blijkbaar een vrijbrief om het afval dat je bij je hebt uit het raam van je auto of vanaf je fiets weg te gooien. Het gaat hierbij om waterflesjes, blikjes, van (alle merken) energydrink tot bier en frisdrank, chipsverpakkingen in alle soorten en maten, snoepverpakkingen, in alle varieteiten, van kauwgum tot Haribo, maar ook de lege bekers Mcflurry en de hamburgerverpakkingen van de Zevenaarse vestiging Burger King en de de Duivense vestiging McDonalds. Geen reclame voor een keten, dat mag niet, dus noemen wij ze alletwee.

Daarnaast liggen er ook pakjes Wicky, en andere tandenbedervende verpakkinkjes van chocolademelk. Deze zijn denk ik van de jongste fietsende vervuilers afkomstig. Maar ook verpakkingen van zoute pinda's, plastic zakken etcetera liggen er in overvloed. Als je al op de fiets zolang zo'n pakje of blikje in je hand hebt gehad en in de auto heb je de Mc Flurry al zolang vast gehouden om het leeg te drinken, wat is er dan op tegen of het nog even vast te houden en onderweg in een vuilnisbak te doen of thuis in de kliko? Dat begrijpen wij niet.

Laten we wel wezen, ik weet niet of inwoners van Pannerden de boosdoeners zijn, maar ik hoop met deze oproep een beetje bewustwording ook bij de Pannerdense bevolking dat de weg naar Pannerden ook de moeite waard is!

Een paar feiten: Hoelang het duurt voordat iets afgebroken is door de natuur?
Papier en karton: 0,5 jaar
Bananenschil: 3 jaar
Sigarettenpeuk met filter: 1 – 5 jaar
Plastic frisdrankflesje: 5 – 10 jaar
Plastic zak: 10 – 20 jaar
Kauwgom: 20 – 25 jaar
Patatbakje: 90 jaar
metalen blikje: 1,5-50 jaar

Alvast bedankt voor uw aandacht, en laten we er voor zorgen dat "onze" omgeving weer schoon wordt en blijft!

Dossier: Wegversmalling - Gesloten!

  • Hits: 3296

pannerden

Onderwerp:

Deze versmalling op de Hoogeweg heeft bijgedragen aan de veiligheid van de tijdelijke bewoners die gehuisvest waren in de houten noodgebouwen en units. Dat zijn in eerste instantie de leerlingen van Basisschool 't Scathe geweest en de bewonners van het huidige Woon Service Centrum. Later hebben hier ook nog tijdelijk de bewoners van Subenhara gewoond. Nu staan de noodgebouwen leeg en zijn de units verwijdert.

Probleem:

De drempel fungeert nog prima maar de versmalling is overbodig geworden en is een nadeel voor met name de fietsers.

Acties:

Het verwijderen van de versmalling.

Aanvulende informatie:

Nog geen, behalve het aanmaken van dit dossier. Weet u hoe dit aan te pakken? Geef dit aan ons door via: info@pannerden.info

Lezersreactie:

"Door de wegversmalling wordt de inrit van noodgebouw gebruikt als vlug strook voor automobilisten. Het gaat vaak erom wie laat wie voor gaan bij benadering wegversmalling,en de buurtbus stopt daar ook nog. De blokken beton hebben de hoogte om met trapper van de fiets tegen aan te stoten met alle gevolgen van dien. Opruimen dus."

Update 27 augustus 2013:

Hij is opgeheven! Met ingang van deze datum is de versmalling verwijdert. recentelijk waren de blokken nog geherposotioneerd en vastgelijmd, vandaag zijn ze weg! Het dossier is gesloten!

panneren drempel weg

 

Dossier: Zwerfvuil

  • Hits: 2605

04-1982prikactie

Foto: Prikactie april 1982.

Onderwerp:

Zwerfvuil

Probleem:

Rondom ons heen, waar je ook kijkt of bent kom je zwerfvuil tegen. Achteloos worden banden, blikjes, flessen, Mc Donalds zakken, huishoudelijk apparatuur (en ga zo maar door) in de natuur gedumpt! De foto hierboven geeft al aan dat dit geen nieuw probleem is! In 1982 innitieerde men al een zogenaamde "Prikactie".

Acties:

Zwerfvuil niet accepteren. Meehelpen met opruimen. Je eigen omgeving schoonhouden en het bespreekbaar maken.

Aanvullende informatie:

Ondanks landelijke Opruimacties levert een zondagse wandeltocht langs de Hogeweg toch weer een hoeveelheid zwerfvuil op!

reacties: info@pannerden.info

hogeweg

Update 24 april 2013:

In de berm langs de Berghoofdse veer kwamen wij deze zielige vertoning tegen (wellicht gedumpt door een net zo'n zielige eigenaar). Door velen al aanschouwd, maar totaal genegeerd. Wij hebben ons ontfermd over hem en bij een prullenbak geplaatst zodat hij door de Gemeente opgehaald kan worden, wat inmiddels is gebeurd.

pannerden

 

Dossier: Windzak

  • Hits: 3247

 3 april 2013: Dossier001 windzak.

pannerden

 

Onderwerp:

Op de Rijndijk te pannerden staat een informatiebord en windzak van Rijkswaterstaat die informatie verstrekt over de nut en noodzaak van de zogenaamde Overlaat.

Dit informatiebord is tevens gecombineerd met een windzak zodat men kan zien wat de windrichting en sterkte is. Een mooie combinatie om te visualiseren welke elementen van de natuur de overlaat op de proef stellen bij hoog water tijdens zijn functie.

Probleem:

De windzak is geen windzak meer maar een armzalig stel overgebleven draadjes die nog een wanhopige poging doen om de functie van windzak op te pakken.

Acties:

Het plaatsen van een nieuwe windzak zal voldoende zijn om dit dossier af te kunnen sluiten.

Aanvulende informatie:

Op het bord staat de volgende tekst: "Bij hoogwater op de Rijn wordt het water afgevoerd via de uiterwaarden van het Pannerdensch kanaal. Deze overlaat is een unieke constructie, die onder normale omstandigheden midden in een laag gegraven weiland ligt: de groene rivier bij Pannerden. Vlakbij gaat een brug over deze 'grasbak' in de weg naar het pontveer. Die brug was de eerste voorgespannen betonbrug in Nederland."

Update 6 april 2013:

Contactformulier Rijkswaterstaat ingevuld en "klacht" gemeld.

Wij hebben uw vraag ontvangen. Wij streven ernaar u binnen 2 werkdagen een reactie te sturen.

Complexere vragen worden voor beantwoording doorgestuurd naar bijvoorbeeld een specialistische afdeling van Rijkswaterstaat of het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze gevallen kan de beantwoordingstermijn langer zijn dan de eerder aangegeven 2 werkdagen.

Update 10 april 2013:

U heeft recent een melding gedaan bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.

Uw melding
Op de Rijndijk bij Pannerden staat een informatiebord in combinatie met een windzak. Deze windzak is al een paar jaar "defect". Hij heeft dus geen functie meer en daarom mijn vraag c.q. verzoek om deze windzak te herstellen.

Onze reactie
Het onderwerp van uw melding valt niet onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

De Rijndijk in Pannerden valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Rijnwaarden. U kunt contact opnemen met de gemeente Rijnwaarden op telefoonnummer (0316)565600.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. XXXXXXXXXX
Medewerker Landelijke Informatielijn
Rijkswaterstaat

Update (2) 10 april 2013:

Geachte heer / mevrouw,

U heeft recent een melding gedaan bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.

Uw melding
Ik bel om na te vragen of het gegeven antwoord wel klopt. Ik twijfel namelijk of dit wel thuis hoort bij de gemeente.

Onze reactie
Uw bericht is door ons in goede orde ontvangen. Om u een goede reactie te kunnen geven, hebben wij informatie opgevraagd bij een deskundige van een landelijk of regionaal onderdeel van Rijkswaterstaat. De behandeling van uw melding kan nog enkele dagen duren. Uiterlijk binnen 10 werkdagen kunt u het antwoord van ons verwachten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mevr. XXXXXXXXXX
Medewerker Landelijke Informatielijn
Rijkswaterstaat

Update 19 april 2013:

Rijkswaterstaat: Onze reactie
De windzak word niet meer vervangen. Deze zijn in het verleden geplaats in het kader van 300 jaar bestaan van Rijkswaterstaat. Verder heeft deze geen functie voor wat betreft de scheepvaart.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. XXXXXXXXXX
Medewerker Landelijke Informatielijn
Rijkswaterstaat

Inmiddels hebben wij de vraag bij de gemeente Rijnwaarden belegd:

E-mail: info@pannerden.info
Opmerkingen: Op de Rijndijk te Pannerden hangt een defecte windzak van Rijkswaterstaat. De reactie van Rijkswaterstaat: De windzak word niet meer vervangen. Deze zijn in het verleden geplaats in het kader van 300 jaar bestaan van Rijkswaterstaat. Verder heeft deze geen functie voor wat betreft de scheepvaart. Kan de gemeente Rijnwaarden hier nog iets in betekenen?

 

Reacties: info@pannerden.info

DSC03293

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!