RKPSC start met recreatief voetbal voor senioren op zaterdag.

Het bestuur heeft aangegeven, vooruitlopend op het komende seizoen, de interesse voor spelen op zaterdag in kaart te willen brengen en daarbij uiteraard te onderzoeken in hoeverre dat organisatorisch inpasbaar is. Daartoe is in februari onder meer een enquête uitgezet onder alle voetballende senioren en A-junioren.

Met uitkomsten van deze enquête en na afstemming met diverse andere betrokkenen en belanghebbenden hebben we besloten in het seizoen 2019-2020 te starten met seniorenvoetbal op zaterdag op recreatieve basis.

Voorwaarde is wel dat een team minimaal uit 16 spelers moet bestaan om niet afhankelijk te zijn van andere teams en dus zelfstandig kan blijven deelnemen aan een competitie. Uit de gehouden inventarisatie blijkt tevens dat er voldoende belangstelling blijft bestaan voor zondag als speeldag.

Vandaar dat het bestuur de keuze heeft gemaakt om het spelen op zaterdag te beperken tot recreatief voetbal en op de zondag het prestatief en recreatief voetbal te blijven combineren. Na het seizoen 2019-2020 zullen we de ervaringen met seniorenvoetbal op zaterdag evalueren.

Wil je ook gaan voetballen op zaterdag of zondag?

Het inschrijfformulier kun je vinden op deze link;

https://www.rkpsc.com/wp-content/uploads/2018/08/RKPSC-aanmeldformulier-2018-2019.pdf


Bestuur RKPSC

Update; Dit bericht is zeer positief ontvangen door leden en niet leden van onze vereniging! Het kan zelfs maar zo, als er nog wat aanmeldingen komen, dat we met 2 teams het seizoen ingaan!

Ken jij nog mensen in je omgeving die hier wel oren naar hebben? Laat het ons weten via technischezaken@rkpsc.com

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.