Rijke Historie van Pannerden

1000 jaar geschiedenis van Pannerden in vogelvlucht

afbeelding foto boekwerk historie pannerden 2018

in 240 pagina’s tellend boekwerk

Ruim 40 jaar verzamelde Frans Willemsen feiten en verhalen over Pannerden. Frans is daarmee de “wandelende dorpsencyclopedie”. Hij heeft alle historische wetenswaardigheden over de periode vanaf het jaar 1000 tot 2000 van zijn “Pannerden” in 2018 te boek gesteld. Het boekwerk is verluchtigd met verhalen van 27 geboren en getogen Pannerdenaren. Met anekdotes en humorvolle belevenissen wordt daarmee een sfeerbeeld geschetst over het leven en werken in de 20ste eeuw. Al met al een lezenswaardig boekwerk voor jong en oud.

Historie
Het boekwerk geeft in vogelvlucht een beeld van de ontwikkeling van het dorp Pannerden door de eeuwen heen. Het is een verzameling van historisch kaartmateriaal, pentekeningen, etsen, overeenkomsten, verklaringen en oude foto’s. Daarnaast biedt het een bloemlezing van opgestelde geschriften, boekwerken, documenten en vastgelegde nieuwsartikelen.

Leven en Werken
In het boekwerk wordt een schets gegeven over leven en werken op het platteland van Pannerden, gelegen in een natuur- en waterrijk gebied en omgeven door rivieren.
De door de inwoners ervaren gemeenschappelijk leefbaarheid werd mede bepaald door de historische ontwikkeling van heerschappij, eigendom, saamhorigheid, dienstbaarheid en onderlinge samenwerking.

Boekwerk Bestellen?
Wie een exemplaar van Historie Pannerden wil kopen, kan een e-mail sturen naar

Foto Frans Willemsen

Frans Willemsen
Zijn e-mailadres is f.willemsen48@chello.nl

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.