Stichting DVP krijgt donatie!

Stichting Dorpsverfraaiing Pannerden werd op zaterdag 28 mei blij verrast door “Plantjesmarkt”, een activiteit van EPM advies uit Pannerden. Plantjesmarkt stelt de opbrengst van de verkoop van plantjes ter beschikking aan goede doelen in ons eigen dorp, waaronder dus stichting DVP.

De bijdrage van maar liefst € 250,00 is een welkome verrassing voor de gloednieuwe stichting die daarmee het dorp nóg wat mooier kan maken! Sinds 14 mei zijn 17 nostalgische lantaarnpalen in de kern van ons dorp voorzien van bloembakken. We hebben al heel veel positieve reacties mogen ontvangen. Een groot aantal mensen heeft inmiddels al éénmalig òf jaarlijks een bijdrage toegezegd aan de stichting.
De lantaarns zullen de komende maanden prachtige bloemkragen dragen!

dorpsverfraaiing

Inmiddels is de stichting hard bezig om het tweede deel van dit project te realiseren: De overige 16 nostalgische lantarenpalen volgend jaar óók te voorzien van dezelfde bloembakken. In totaal zullen dan alle 33 palen van bloembakken zijn voorzien. En dat alles onder het motto: Umdat ’t altied mojjer kan!

Wilt u de stichting ook financieel steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer
NL26RABO 0189 4149 79 t.n.v. St. Dorpsverfraaiing Pannerden.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!!

Aanmelden Buurt WhatsApp

bwa pannerden

Doe mee en meld u aan door op het bord te klikken!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.